SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ W SZCZECINIE PT. POKÓJ ZACZYNA SIĘ W RODZINIE
współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego


Pomorze ZachodnieZachodniopomorskie

TERMIN: 24.10.2019 o godz. 15:00

MIEJSCE: Wydział Zarządzanie i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 71-004 Szczecin ul.Cukrowa 8

ORGANIZATORZY: Fundacja „Wychowanie bez porażek”

IDEA

Myśl przewodnia konferencji „Pokój zaczyna się w rodzinie” zainspirowana została ideą i modelem bez zwycięzców i pokonanych dr. Thomasa Gordona. W historii zawsze pojawiają się ide w osobach, które przypominają, co jest najważniejsze dla ludzi.
„Pokój zaczyna się w rodzinie” - czytając tytuł, kiedy pomyślimy o pokoju w sensie dosłownym, nasunie się odpowiedź, że to kwestia na którą rodzina nie ma wpływu. My jednak uważamy, że jest odwrotnie - każda rodzina jest za niego odpowiedzialna i ma na niego wpływ - pewnie nie w sposób bezpośredni, ale pośredni z pewnością.

Idąc dalej: Co zatem chcemy przekazać, o czym powiedzieć, na co zwrócić uwagę uczestników? Nasza odpowiedź: Na pokój w relacjach rodzinnych na wzajemną empatię i dawanie poczucia bezpieczeństwa, bo wierzymy, że to ważne fundamenty na których każda rodzina pragnie się opierać.

Wychowanie do pokoju zaczyna się od rodziców, którzy każdym swoim gestem, słowem i zachowaniem przekazują dzieciom wartości pomocne w utrzymaniu pokoju. Jako społeczeństwo żyjemy w coraz bardziej stresogennych warunkach życia i rozwoju. Dotyczy to również dzieci, które od wczesnych etapów rozwoju narażone są na wysokie i ciągle wzrastające wymagania. Skutki działania stresu o charakterze przewlekłym mogą przejawiać się somatycznie. Przykładem zaburzeń z somatyzacją mogą być objawy żołądkowo-jelitowe, objawy sercowo-naczyniowe lub objawy skórne lub bólowe, które w procesie diagnostycznym nie maja podstaw organicznych. Z kolei skutki o charakterze psychicznym to między innymi, zaburzenia zachowania, depresje, czy zaburzenia odżywiania. Identyfikacja czynników stresogennych oraz umiejętne wsparcie dziecka jest kluczowym elementem prawidłowego rozwoju młodego człowieka.
Jak więc widzimy dzisiejszy nadmiar stresu stoi w sprzeczności z pokojem. Ten stres jest nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz rodziny. Czy dzieci widzą rodzica empatycznego, wyrozumiałego, sprawiedliwie rozwiązującego konflikty, umiejącego słuchać ze zrozumieniem, szanującego innych, mówiącego prawdę, stawiającego granice w akceptowalny sposób, panującego nad złością?
Czy rodzica, który nie słucha dziecka, ignoruje uczucia, wydaje rozkazy, daje kary, nie zwraca uwagi na problemy i potrzeby dziecka, krzyczy?

Ktoś zapyta, a co to ma wspólnego z pokojem? Otóż ma i to wiele, bo traktowanie naszych dzieci dzisiaj, jest ściśle związane z naszym jutro, ponieważ to właśnie w rodzinie zaczyna się proces kształtowania jednostki i wychowania dla społeczeństwa.

Nazwa „Pokój zaczyna się w rodzinie” jest przesłaniem, które ma prowokować do tematu znaczenia odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania do pokoju w dzisiejszym świecie. Niestety nasze doświadczenie w pracy z rodzicami, a i nauczycielami (znaczącymi osobami w życiu dziecka) pokazuje, że brakuje im modelu postępowania oraz konkretnych umiejętności, które pomogą rozwiązać problem z dzieckiem bez uciekania się do manipulacji czy siły, mamy tu na myśli także tę psychiczną, która często odsłania swe oblicze w porozumiewaniu się za pomocą języka siły i barier w komunikacji.

Poznanie przez dorosłych postaw wychowawczych nawiązujących do pokoju i wdrażanie przez nich praktycznych umiejętności, opartych o nieagresywny sposób, jakim jest model Gordona, pomoże skutecznie zmieniać postawy, zachowania, sposób komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Obserwując te zmiany u dorosłych i doświadczając ich na sobie, dziecko będzie uczyło się przez naśladowanie, co wpłynie pozytywnie na proces jego rozwoju, dając pozytywne wzorce dla jego własnych postaw i zachowań w dorosłym życiu. A to z kolei wpłynie na kolejne pokolenia, które przecież wychowują dzieci, kiedy same stają się rodzicami. Ten mechanizm jest podstawą budowy obywatelskiego i zintegrowanego społeczeństwa, dla którego pokój jest celem nadrzędnym.

CEL

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Bardzo nam zależy na tym, by zarówno konferencja, jak i warsztaty pomogły uczestnikom w zrozumieniu naszego przesłania. Wierzymy, że budowanie świadomości, jaką niezwykle ważną rolę odgrywają rodzice w uczeniu współodczuwania u swoich dzieci, co jest jednym z fundamentów wychowania do pokoju, pomoże otworzyć im się na zdobywanie wiedzy i umiejętności, które w tym pomagają.

Pomagają w dziecku budzić i rozwijać empatię, akceptację i szczerość w domu, szkole, pracy i innych dziedzinach życia, kiedy jest w rodzinie i kiedy w dorosłym życiu stworzy własną.

PROGRAM

Część pierwsza – referaty

15.15 – 15.30: Powitanie uczestników
15.30 – 15.45: Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy
15.45 – 15.50: Prezentacja sylwetki dr. Thomasa Gordona
15.50 – 16.15: Referat Pani Joanny Ratajczak
16.15 – 16.35: Referat Pani Katarzyny Antoniak
16.35 – 17.00: Referat Pani Violetty Kruczkowskiej
17.00 – 17.10: Podsumowanie
17.10 – 17.30: Przerwa
17.30 – 18.35: Warsztaty w grupach

Część druga - warsztaty

17.30 – 18.35: Grupa I - prowadzący Pan Piotr Kruczkowski
17.30 – 18.35: Grupa II - prowadzący Pani Katarzyna Antoniak
17.30 – 18.35: Grupa III - prowadzący Pani Violetta Kruczkowska
17.30 – 18.35: Grupa IV - prowadzący Pan Piotr Chwalisz

TEMATYKA REFERATÓW

„Pokój zaczyna się rodzinie. Co nam grozi jeśli zabraknie determinacji do działania.” - Joanna Ratajczak
„Korzyści stosowania modelu Gordona z małymi dziećmi.” -Katarzyna Antoniak
„Bez zwycięzców i bez pokonanych.” – Violetta Kruczkowska

TEMATYKA WARSZTATÓW

„Pechowa dwunastka w komunikacji i dlaczego jej unikać, kiedy chcemy pomóc lub postawić granice dziecku.” – Violetta Kruczkowska
„Model Gordona w służbie rodzica i nauczyciela.” – Piotr Kruczkowski
„Jak nastolatki reagują na etykietowanie i czym je zastąpić.” – Piotr Chwalisz
„Dlaczego małe dzieci mówią często nie.” - Katarzyna Antoniak

BIOGRAMY

Violetta Kruczkowska – Prezes Fundacji „Wychowanie bez porażek”, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, trener i superwizor programów metody Gordona (TSR, TSN, TSK, BNWS), Autoryzowany Reprezentant Gordon Training International w Polsce.

Piotr Kruczkowski – Pedagog, psycholog, psychoterapeuta, trener i superwizor programów metody Gordona (TSR, TSN, TSK, BNWS), Autoryzowany Reprezentant Gordon Training International w Polsce.

Joanna Ratajczak – Nauczyciel akademicki od 23 lat na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista Zdrowia Publicznego oraz Profilaktyki i terapii zaburzeń zachowania u dzieci - socjoterapeuta. Czynny zawodowo terapeuta dzieci i młodzieży. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących zdrowia i rozwoju dziecka.

Katarzyna Antoniak - Nauczyciel montessori, trener Treningu Skutecznego Rodzica (TSR). W Szczecinie prowadzi Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Happy House oraz Kreatywną Szkołę Montessori. Z pasją odkrywa innowacyjne związane z edukacją i neurobiologią.

Piotr Chwalisz – Teolog, Master of Business Administration. Trener programów metody Gordona (TSR i TSK). Od lat angażuje się w działalność wspierającą rodzinę, małżeństwa, dzieci. W ramach tej aktywności przeprowadził wiele kursów i spotkań o tematyce rodzinno-małżeńskiej. Ceni rozwiązania pokojowe i życie w zgodzie z wyznawanymi wartościami.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizator konferencji nie pokrywa kosztów przejazdu i zakwaterowania uczestników. Każdy uczestnik, otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa.

PATRONAT

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Formularz zgłoszeniowy

Wybierz temat warsztatu:

Imię:
Nazwisko:

Adres:
Miasto i kod pocztowy:

Województwo:

E-mail:
Telefon:Informacja na temat ochrony danych osobowych:


  • administratorem moich danych osobowych jest Fundacja „Wychowanie bez porażek” z siedzibą w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 48, 71 – 422 Szczecin;
  • moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa w wybranym warsztacie i konferencji;
  • podanie danych jest dobrowolne;
  • mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia;
  • zapoznałem się z klauzulą informacyjną Fundacji „Wychowanie bez porażek”.

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w ww. warsztacie i konferencji.

Galeria

Relacja zdjęciowa z konferencji wojewódzkiej pt. "Pokój zaczyna się w rodzinie", którą Fundacja „Wychowanie bez porażek” zorganizowała w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W cz. I konferencji uczestnicy mogli usłyszeć referaty, a w cz. II uczestniczyć w krótkich warsztatach.

Podsumowanie zadania na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, znajdziecie Państwo klikając w link http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/podsumowanie-zadania-pt-pokoj-zaczyna-sie-w-rodzinie

 

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG), którego nazwa podkreśla jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona, zostało założone w 2005 roku przez Violettę i Piotra Kruczkowskich, reprezentantów Gordon Training International (GTI) w Polsce.

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei i modelu bez zwycięzców i bez pokonanych dr. Thomasa Gordona, znanego także pod nazwą “wychowanie bez porażek”, dzięki wydanym w kraju, w latach dziewięćdziesiątych, książkom T. Gordona.

By zrealizować misję, PCEG wprowadza do Polski programy modelu Gordona: Trening Skutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, Trening Skutecznego Lidera, Bądź Najlepszą Wersją Siebie i prowadzi działalność edukacją. Połączenie idei z praktyką pozwala na kształtowanie relacji w duchu pokoju, szacunku, poszanowania godności i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów we wszystkich relacjach międzyludzkich. W praktycznym nauczaniu modelu Gordona pomaga rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów PCEG, dzięki czemu misja dociera do wielu odbiorców w Polsce.

Fundacja Wychowanie Bez Porażek

Fundacja „Wychowanie bez porażek” została powołana do życia w 2006 roku.

Nasza misja to zapobieganie wszelkiego rodzaju przemocy psychicznej, emocjonalnej, fizycznej i werbalnej. Szacunek, miłość i pokój w relacjach międzyludzkich jest naszym celem nadrzędnym, dlatego zwracamy uwagę rodziców, nauczycieli, szefów, dzieci i innych na sposób rozwiązywania konfliktów oraz uczymy języka akceptacji.

Wierzymy, że misja i edukacja jest ważna, ale kluczem do zmiany są praktyczne umiejętności. Nasze działania głównie opieramy o model T. Gordona, który jest nie tylko ideą samą w sobie, ale także uczy owych praktycznych umiejętności.

Jak każda Fundacja non - profit nie nastawiamy się na zysk. Uzyskując niezbędne środki finansowe ze środków publicznych, 1%, darowizn, przeznaczamy w całości na cele statutowe Fundacji.

A. 1% przekazany na konto Fundacji „Wychowanie bez porażek”, to tylko wpisanie w Twój roczny PIT : KRS 0000261181

B. Wszelkie darowizny, to wpłata na konto: mBank 37 1140 2004 0000 3002 7550 7924 z dopiskiem „darowizna”

Wszelkie środki uzyskane od Państwa przeznaczymy na:

Wszystkim, którzy przekażą swój 1% i darowizny dla Fundacji „Wychowanie bez porażek”, bardzo serdecznie dziękujemy. Zarząd Fundacji